L’afectació al comerç de les mesures de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica del Govern central se centra en 5 punts compresos a l’article 29 del Reial Decret Llei 14/2022, de l’1 d’agost

La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no podrà ser inferior a 27ºC i la dels recintes calefactats no serà superior a 19ºC, amb una humitat relativa entre el 30% i el 70%. Cal tenir en compte, però, que aquesta temperatura no ha de contravenir la legislació de salut laboral i, en concret, el Reial Decret 486/1997, que estableix que en els casos de treballs “lleugers” (aquells no sedentaris i requereixen esforç físic, com la càrrega de pes) la temperatura s’ha de mantenir entre els 14 i 25ºC. També cal tenir en compte que no és d’aplicació en aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir unes condicions ambientals específiques. Aquest punt entra en vigor el dia 10 d’agost.
En aquest sentit, doncs, si les persones treballadores tenen mobilitat en el local -per exemple, algú que porta equipatges, o bé, un cambrer o cuiner o algú que es mou per dins de l’establiment i no està permanentment assegut a taulell-, al ser activitats no sedentàries, aniria a la limitació específica de 14-25, i per tant, la limitació de temperatura no seria aplicable.

On s’aplicarà la limitació de temperatures?

La temperatura mínima de 27 ºC a l’estiu i la màxima de 19 ºC a l’hivern s’aplicarà a l’interior d’edificis i locals destinats als següents usos:

  • Administratiu: oficines, vestíbuls i zones d’ús públic.
  • Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i altres espais similars.
  • Llocs de concurrència pública: centres culturals (teatres, cinemes, auditoris o sales d’exposicions); espais on es facin espectacles públics i activitats recreatives; establiments de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i infraestructures destinades al transport de persones (estacions i aeroports).

Quins llocs estan exempts d’aplicar la regulació de temperatures?

El reial decret contempla diferents espais on, per condicions laborals o bé per especificitats del sector, no serà obligatori aplicar la limitació de temperatures.

Entre aquests llocs hi ha:

  • Centres de formació: escoles, universitats i llars d’infants.
  • Centres sanitaris o hospitalaris.
  • Perruqueries.
  • Bugaderies.
  • Gimnasos.
  • Mitjans de transport en si: trens, avions, vaixells…

A partir de quan s’ha de complir el límit de temperatures?

La mesura entra en vigor set dies després d’haver-se publicat al BOE, és a dir, el dimecres 10 d’agost.

S’haurà d’informar de la limitació de la temperatura?

Als edificis on hi hagi limitació de la temperatura hauran de tenir cartells o pantalles que informin de les mesures que apliquen que contribueixen a l’estalvi energètic.
Això inclou tenir informació sobre temperatura, humitat, obertura de portes i estat de la revisió o manteniment.
Els cartells hauran de ser visibles des de l’entrada o l’accés a l’edifici.
La data límit per penjar aquests cartells o pantalles és el 2 de setembre, un mes després de la publicació al BOE.

A quins llocs no s’aplicarà l’apagada de la il·luminació?

L’obligació d’apagar els llums a les 22h de la nit s’aplicarà exclusivament a la il·luminació d’aparadors i edificis públics que a aquella hora estiguin desocupats. També s’inclou l’apagada dels rètols.
La il·luminació ornamental de monuments no s’haurà d’apagar, excepte si es tracta d’edificis públics on no hi hagi gent en aquella hora.

Els establiments amb limitació de la temperatura hauran de tenir termòmetres?

Sí. Cal que hi hagi termòmetres visibles pels usuaris dels edificis que indiquin la temperatura i la humitat de l’espai.

Fins quan estaran vigents les mesures?

El paquet de mesures aprovat aquest dilluns pel Consell de Ministres estarà en vigor fins a l’1 de novembre del 2023.

On s’aplica l’obligació de tenir sistemes de tancament de portes?

L’obligació de disposar d’un sistema de tancament de portes adequat s’aplicarà als mateixos edificis i locals on hi hagi la limitació de la temperatura. Els locals on s’apliqui aquesta obligació hauran d’adaptar-se abans del 30 de setembre d’aquest any. La mesura no té data de finalització. El govern espanyol farà una línia d’ajuts de 100 milions d’euros per finançar aquesta adaptació. Ja n’informarem més àmpliament quan tinguem més detalls.

Hi haurà sancions per a qui incompleixi la limitació de la temperatura?

Sí, les recollides en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. Les multes són de fins a 60.000 euros per a les infraccions lleus; de fins a 6 milions per a les greus, i de fins a 100 milions d’euros per a les infraccions molt greus.