Els dies següents són dies festius amb obertura comercial autoritzada:

12 d’octubre
26 de novembre
6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre

Us deixem la resolució de la Generalitat de Catalunya