Aquest dimecres s’ha fet la primera trobada del Projecte de suport a les associacions comercials i de restauració del Vallès Occidental, una nova iniciativa per a les associacions locals, de barris i de mercats municipals de la comarca, impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Hi han participat els representants de Cerdanyola Comerç i Serveis, juntament amb les associacions de Castellar, Matadepera, Sabadell, Terrassa i Viladecavalls.

El projecte té per objectiu poder generar espais que facilitin el coneixement entre les diferents associacions per tal de generar una comunitat on compartir experiències, coneixements i aconseguir enfortir i apoderar les associacions per tal de dinamitzar i impulsar el comerç, restauració i mercats municipals. Ofereix Sessions de formació i networking, assessorament expert per revisar i millorar la pròpia acció i el suport a projectes conjunts que es vulguin posar en marxa. Al projecte s’han inscrit fins al moment 21 organitzacions de les 33 registrades en actiu en l’actualitat, lligades a 14 municipis de la comarca.

El desenvolupament i creixement de les associacions ha de permetre avançar en una major col·laboració entre els negocis així com també amb l’administració i altres agents locals, per tal de mantenir una dinàmica social i econòmica en els municipis, que aporti valor al model de ciutats i pobles i a la creació d’ocupació i riquesa. Durant la sessió d’engegada, tant representants de les juntes directives com personal de suport contractat per a la dinamització, han compartit i reflexionat sobre el paper de les associacions davant la situació i les tendències actuals del comerç de proximitat, i han valorat molt positivament l’oportunitat de compartir neguits comuns i necessitats, compartir idees i obrir col·laboracions.

Amb la voluntat d’avançar en la professionalització i apoderament de les associacions comercials, com a treball previ a la posada en marxa d’aquest projecte, el Consell Comarcal va fer al 2021 un informe per disposar d’informació sobre les associacions comercials al Vallès Occidental (més informació).

A partir de 38 associacions identificades, distribuïdes en 20 dels 23 municipis de la comarca, es va enquestar una mostra de 21 (55% del total). Entre la informació recollida, cal destacar: el 47% fa més de 20 anys que estan constituïdes, presentant un nivell baix/mig de representativitat en el 62%, amb alta dependència financera d’agents externs com els Ajuntaments. Entre els serveis que més ofereixen es troba “facilitar informació de normatives que afecten als negocis” i entre els que menys el “networking per afavorir col·laboracions entre associats”. I només el 58% organitza accions singulars de dinamització del comerç. Pel que fa a la digitalització, el 52% no tenen pàgina web i només un 48% consideren fer un ús alt o molt alt de les xarxes socials.

En aquest context, i per abordar les oportunitats de millora identificades, s’ha posat en marxa el projecte de suport a les associacions, amb un conjunt d’accions d’aquí a finals de 2022. Durant aquest període es manté oberta la possibilitat que es puguin anar incorporant les associacions de la comarca, que poden contactar a través del correu ccvoc.comerc@ccvoc.cat.

El projecte de suport a les associacions es situa en la línia de potenciar el comerç i la restauració a la comarca recollida en el Programa d’Actuació Comarcal 2021-24 i desenvolupada per augmentar l’activitat i la col·laboració publicoprivada en aquest àmbit. Actualment es treballa per definir una estratègia compartida per al comerç i  la restauració a la comarca que ha de permetre dissenyar les actuacions prioritàries per potenciar i dinamitzar el comerç al Vallès Occidental.

Val a dir que el sector del comerç i l’hostaleria representa el 19’1% del VAB de la comarca, donant feina a 63.027 persones (gairebé el 16% dels llocs de treball del Vallès Occidental) i compta amb 5.561 empreses (el 22% de les empreses de la comarca).

El sector ha rebut l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 amb una reducció de l’ocupació del 3’5% i un percentatge similar en reducció d’empreses (-3’4%).

Les dues actuacions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona.