L’institut Jaume Mimó ens ofereix la col·laboració dins del projecte d’Activitats Comercials, on alumnes en pràctiques desenvoluparan activitats de distribució i comercialització de béns i/o serveis i gestionar un petit establiment comercial.
Podeu enviar un correu a Raquel Capellino i Pont, Coordinadora de pràctiques, correu electrònic: fct.empreses@insjaumemimo.cat

Aquí trobareu el pla i informe